Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο Π.Γ.Ε. Ολυμπία – Φιάλη γυάλινη 500ml

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) Ολυμπία.

Φιάλη γυάλινη Dorica 500ml

Περιγραφή

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) Ολυμπία.

Φιάλη γυάλινη Dorica 500ml