Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο Π.Γ.Ε. Ολυμπία – Φιάλη γυάλινη 250ml

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) Ολυμπία.

Φιάλη γυάλινη Dorica 250ml

Περιγραφή

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) Ολυμπία.

Φιάλη γυάλινη Dorica 250ml